Home

(in Finnish below)
 
Instrument
2024
Antti Tolvi
 
One-on-one performance
 
13.-16.6.2024
Thu-Sat 12-18, Sun 12-17
Myymälä2 Helsinki
 
!!! Please make reservation at onetooneconcert@gmail.com !!!!
 
All our senses are ultimately based on our sense of touch. The sense of touch is the first to which life has begun to sense its surroundings. The body has slowly cultivated this sensation, e.g. sense of smell (we feel odor molecules in our nostrils), taste (we feel things in our mouth), hearing (we feel the vibration of the air/earth), sight (we feel amount of photons and their wavelength) etc. We even experience our emotions physically in our body. In other words, we are driven just by sence of different touchs.
 
The word instrument means a device with which we can measure, convert and produce things. We can see our body mind as a kind of very sensitive, living instrument that resonates based on the prevailing conditions.
 
In this minimal one-on-one piece, composer/sound artist Antti Tolvi plays this holistic instrument, e.g. with sounds, tastes, colors, qualitys, movements of air, timbre, touch and thoughts.
The piece begins by lying down in a low-frequency sonic bed built by Tolvi. When lying in sonic bed, we don’t experience music so much with our ears. Rather, the piece lands to us as bodily sensations. Sonic bed helps us open up to new dimensions of listening. We can start listening to our body sensations as if they were music. From here we continue to one-on-one performance that suggests that we open up to listen everything what happens inside and outside of us, as whole.
 
Tolvi’s one-on-one performances have been successfully been part of e.g. one-on-one art festival Kehä in Oulu 2018, 2019, 2020 and 2023, Finfringe Turku 2020, New performance Turku 2021, Titanik gallery 2022 and Tehdasfestivaali Turku 2022.
 
“My artistic practice has been centered around just listening for about 20 years. By just listening, I don’t just mean listening with the ears, but listening with the whole being, both inside and outside of the body. Practicing listening also inseparably includes practicing relaxation. We cannot hear very sensitivily anything if our mind is fixed somewhere. In other words: In my practice, I pay attention to human nature, while being sensitive to the special features of space and form.”
 
Kone Foundation has supported Antti Tolvi´s work.
 
Duration of the piece is 25 minutes
 
Myymälä2, Uudenmaankatu 23 F, Helsinki
 
 
Free entry
Welcome!
 
——–
 
Instrument
2024
Antti Tolvi
 
Kahdenkeskinen esitys
 
13.-16.6.2024
to-la 12-18, su 12-17
Myymälä2 Helsinki
 
!!!! Varaathan ajan teokseen onetooneconcert@gmail.com !!!!
 
Kaikki aistimme pohjautuvat lopulta tuntoaistiimme. Tuntoaisti on ensimmäinen asti jolla elämä on alkanut aistimaan ympäristöään. Tätä aistimusta keho on hiljalleen jalostanut mm. hajuaistiin (tunnemme sieraimissa hajumolekyylejä), maku (tunnustelemme asioita suussamme), kuulo (tunnemme ilman/maan värähtelyn), näkö (tunnemme fotonien määrän ja niiden aallonpituutta) jne. Jopa tunteet koemme kehollisesti tuntien. Olemme toisin sanoen pelkkänä tuntona.
 
Instrumentti sanana merkitsee laitetta jolla voimme mitata, muuntaa ja tuottaa asioita. Voimme nähdä kehomielemme eräänlaisena hyvin herkkänä, elävänä, vallitsevien olosuhteiden pohjalta resonoivana instrumenttina.
 
Tässä vähäeleisessä kahdenkeskisessä teoksessa säveltäjä/äänitaiteilija Antti Tolvi ikään kuin soittaa tätä holistista instrumenttia mm. äänillä, mauilla, väreillä, vireillä, ilmavirtojen liikkeillä, ajalla, kosketuksella ja ajatuksilla.
 
Teos aloitetaan makoilemalla Tolvin rakentamassa matalataajuussängyssä. Sängyssä makoillessa emme niinkään koe korvilla siinä soivaa sävelteosta. Ennemminkin teos laskeutuu meille kehollisina tuntemuksina. Sänky auttaa meitä avautumaan kuuntelemisen uusille ulottuvuuksille. Voimme alkaa kuuntelemaan kehotuntemuksiamme ikään kuin musiikkia. Tästä jatkamme kahdenkeskiseen esitykseen, joka ehdottaa meitä avautumaan kuuntelemaan kaikkea mitä meidän sisä- ja ulkopuolella tapahtuu, yhtenä sointina.
 
Tolvin kahdenkeskisiä esityksiä on ollut menestyksekkäästi esillä mm. kahdenkeskisen taiteen Kehä festivaaleilla Oulussa 2018, 2019, 2020 ja 2023, Finfringe Turku 2020, New performance Turku 2021, Titanik galleriassa 2022 ja Tehdasfestivaaleilla Turussa 2022.
 
“Taiteelllinen praktiikkani on keskittynyt syväkuuntelun ympärille noin 20 vuoden ajan. Syväkuuntelulla en tarkoita pelkästään korvilla kuuntelemista, vaan koko olemuksella, niin kehon sisä- kuin ulkopuolen kuuntelemiseen. Kuuntelunharjoitteluun sisältyy erottamattomasti myös rentouden harjoittelu. Emme voi kuulla kovinkaan hienosyisesti jos mielemme on kiinnittyneenä jonnekin. Toisin sanoen: Praktiikassani kiinnitän huomioni ihmisluontoon, samalla kun olen herkkä tilan ja muodon erityispiirteille.”
 
Antti Tolvin työskentelyä on tukenut Koneen säätiö.
 
Teoksen kokonaiskesto 25min
 
Myymälä2 Uudenmaankatu 23 F, Helsinki
 
Vapaa pääsy
Tervetuloa!


tonttutalvi(a)yahoo.co.uk

+358445994595